Pedagog, logopeda, świetlica


pomocPedagog szkolny - p. Katarzyna Płudowska

     pokój 23 I piętro

tel. 25 75 75 134

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, piątek: 8:00-15:30

środa, czwartek: 8:00-15:45

(w tym godziny pedagoga,  zajęcia specjalistyczne, zajecia dodatkowe)

  

Logopeda - p. Sylwia Suchocka

Godziny pracy:

poniedziałek 8:30-15:00

środa 8:30-15:00

piątek 12:00-14:00

 

Artykuły przygotowane przez szkolnego logopedę:

Czy moje dziecko mówi poprawnie?

Jak rodzice powinni stymulować rozwój mowy dziecka.

Najczęstsze wady wymowy występujące wśród uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej.


 


 

Świetlica szkolna

Godziny pracy: codziennie 6:30-17:00