O szkole


O szkole

Charakterystyka placówki

                    Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie jest szkołą wiejską znajdującą się na terenie gminy Stanisławów w powiecie mińskim.

         Organami szkoły są: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców  i Samorząd Uczniowski. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Stanisławów.

         Szkoła mieści się w dwupiętrowym budynku murowanym, który został oddany do użytku 1 września 1951 roku.

szkola stare

         W budynku znajduje się 15 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka z czytelnią, szatnia, pokój nauczycielski, sekretariat, pokój dyrektora i wicedyrektora.

        17 grudnia 1995 roku została oddana do użytku pełnowymiarowa sala gimnastyczna z antresolą, salą do zająć gimnastyki korekcyjnej i zapleczem (łazienki, szatnie, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, magazyn sportowy ), która została połączona łącznikiem  z budynkiem szkoły, tworząc jeden kompleks zabudowy.

        Obecnie w szkole w 15 oddziałach uczy się 328 uczniów. Nasz obwód szkolny obejmuje Stanisławów i okoliczne wsie.

       W Stanisławowie obserwuje się duży rozwój budownictwa mieszkaniowego, co wpływa korzystnie na stabilność szkoły i jej funkcjonowanie na najbliższe lata.

       Na placu szkolnym znajduje się pawilon, w którym mieści się przedszkole, świetlica, kuchnia ze stołówką, samorządowy zespół oświatowo-wychowawczy. Przedszkole jest dwuooddziałowe. Uczęszcza do niego 40 dzieci w wieku 3-4 lat. Są również trzy oddziały zerówkowe, do których uczęszcza  63 dzieci. Przedszkole posiada plac zabaw.

budynek