Kadra


Kadra

Kadra Zespołu Szkolnego w Stanisławowie

Dyrekcja

Dyrektor - Wanda Zdanowicz

mgr nauczania przedszkolnego,

funkcję sprawuje od 1 września 2008 roku

Wicedyrektor - Magdalena Kożuch

mgr filologii polskiej, nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie

Nauczyciele

Araszkiewicz Urszula - edukacja wczesnoszkolna, wych. klasy Ib

Andrasik Irena - edukacja wczesnoszkolna,wych. przedszkola

Antosiewicz Hanna - nauczyciel wspomagający

Araźny Dariusz - język angielski

Biernacka Danuta - wych. świetlicy

Binkowska Elżbieta - bibliotekarz, wych. kl. Va

Borkowski Sławomir - wych. świetlicy

ks. Michał Buraczyński - religia

Ciszkowska Agnieszka - religia przedszkole

Darda Joanna - religia

Dymerska Bogumiła - przyroda, wych. klasy VIA

Gańko Sylwia - edukacja wczesnoszkolna, wych. oddziału 0c

Gochna Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, wych. klasy IIb

Kieliszczyk Bożena - edukacja wczesnoszkolna, wych. klasy IIIb

Kowalczyk Marta - edukacja wczesnoszkolna, wych.0a

Łyszkowka Ewa - matematyka, wych. klasy Vb

Michalak Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, wych. oddziału przedszkolnego

Muszelik Agnieszka - język angielski, wych. kasy 4a

Narojczyk Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, wych. klasy IIIa

Orych Anna - edukacja wczesnoszkolna, zaj. komp. ,wych. klasy IIa

Płudowska Katarzyna - pedagog, wychowawca kl IVb

Rastawicka Joanna - historia, muzyka, plastyka

Rybak Renata - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 0b

Słowik Anna - edukaja wczesnoszkolna, wych. 0d

Słowik Rafał - wychowanie fizyczne, wych. świetlicy

Słowik Renata - edukacja wczesnoszkolna, wych. klasy 1a

Suchocka Sylwia -  logopeda

Wąsik Magdalena - język angielski

Wojdyna Renata - wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, zajęcia komp.

Zdanowicz Anna - edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkola.